Johan Geisor


Toimitusjohtaja/VD
Valokuvaaja/Fotograf

Yvonne Lithén

Laborantti / Laborant
Valokuvaus / Fotografering
Mainostyö & kotisivu /
Reklamarbete & hemsida
Laskutus / Fakturering

 

Tomas Baliukonis
Laborantti / Laborant
Valokuvaus / Fotografering