Johan Geisor


Toimitusjohtaja/VD
Valokuvaaja/Fotograf

Yvonne Lithén

Laborantti / Laborant
Mainostyö & kotisivu /
Reklamarbete & hemsida
Laskutus / Fakturering

 

Tomas Baliukonis

 

Valokuvaus / Fotografering
Laborantti / Laborant